Lexicon Konferans Çevirmenleri Ankara ve İstanbul'da yerleşik bulunan profesyonel çevirmen ekibiyle sizlere hizmet vermektedir. Tüm çevirmenler birbirlerine kar amacı gütmeyen bir yapı ile bağlı bulunmaktadır. Bu yapı aktif bir ofis koordinasyon sistemi sayesinde, çevirmenlerimizin en verimli koşullarda çalışmasını ve çeviri talep eden işverenlerimizin de zamanında ve etkin hizmet almalarını sağlamaktadır.

Lexicon Konferans Çevirmenleri, AIIC (Uluslararası Konferans Çevirmenleri Derneği) ve BKTD (Birleşik Konferans Tercümanları Derneği) üyesi olan, lisans ve lisansüstü eğitimlerini Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve ETI-Cenevre, Strasburg ITI-RI gibi Türkiye ve Avrupa'nın önde gelen üniversitelerinde tamamlamış konferans çevirmenleri ile çalışmaktadır.

Lexicon Konferans Çevirmenleri için gerek uygulama gerek akademik yetkinlik büyük önem taşımaktadır, çevirmenlerimiz yaşam boyu öğrenmeyi kendilerine ilke edinmişlerdir. Meslek içi eğitimlerine önem vermekte ve seçkin mütercim tercümanlık bölümlerinde ders vererek mesleki eğitime katkı sağlamaktadırlar.

18 yıllık konferans çevirmenliği tecrübesi ile 10 yılı aşkın süredir profesyonel idari hizmetler sunan sekreteryamız özel olarak geliştirilmiş olan Ofis Koordinasyon Sistemleri yazılımı ile çalışmaktadır. Bu sistem sayesinde işverenlerimi için toplantı öncesi ve sonrasında takip hizmetlerinin sorunsuz şekilde sunulmasını sağlamakta; işverenleri tercihlerine ve toplantının gerekliliklerine uygun, doğru çevirmenle buluşturmaktadır.


»
Ofis Koordinasyon Hizmetleri

Uzun yıllar içerisinde edindiğimiz deneyime dayanarak, çeviri hizmetlerinin koordinasyonunda, uzmanlaşmış birimler kanalıyla çalışmanın hizmet kalitesini, izlenebilirlik ve ölçülebilirliği sağladığına inanmaktayız. Bu sebepten dolayı idari yapımız üç ana birimden oluşacak şekilde yapılandırılmıştır:

•- Konferans Çevirmenliği Hizmetleri

•- Yazılı Çeviri ve Ofis Hizmetleri

•- Muhasebe Hizmetleri


» Ofiste Çalışan İdari Kadromuz
NUR AKDAĞ SARIKAYALI
Konferans Çevirmenliği Hizmetleri Kordinatörü

EĞİTİM DURUMU
Atılım Üniversitesi -MBA-İşletme- Yüksek Lisans ANKARA-TÜRKİYE
Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği -Maden yatakları Bölümü-Jeokimya Anabilim Dalı-Yüksek Lisans ANKARA-TÜRKİYE
Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği-Lisans ANKARA-TÜRKİYE
Callan English Language School-LONDON

İŞ DENEYİMİ
Lexicon Konferans Çevirmenleri-ANKARA
Dünya Bankası Dış İlişkiler- Finans-ANKARA
Marul Cafe-Restaurant-İşletme Müdürü ANKARA
Çopuroğlu Mermer-İnşaat -Stajer -ANKARA
Soner Sondaj ve İnşaat Şirketi- Stajer -ANKARA

KİŞİSEL BİLGİLER

Sertifikalar
1. Hacettepe Üniversitesi-FİYSEP-Finansal İşletme Sertifikası
2. Gazi Üniversitesi İİBF MS-OFFICE Programları Sertifikası
3. B Sınıfı Sürücü Ehliyeti
4. Dünya Bankası-Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması-Başarı Sertifikası

Bilgisayar Programları
1.Corel Draw-Corel Photopaint
2.Ms-Office Programları

Yabanci Dil
İngilizce
İspanyolca(Başlangıç)GAYE KAYA

Yazılı Çeviri ve Ofis Hizmetleri

Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul; 29.10.1980
Medeni Hali: Evli
Sürücü Belgesi : B sınıfı - 2000

EĞİTİM DURUMU
1996 Ayrancı Anadolu Lisesi  – Lise Mezunu

İŞ DENEYİMİ
1999 - ... Lexicon Konferans Çevirmenleri
1997-1999 Güvengiz Proje

KATILDIĞIM KURS VE SEMİNERLER
Etkili İletişim Teknikleri - Telefonda İletişim - Türkiye Sualtı Sporları ile ilgili tüm kursla

BİLGİSAYAR BİLGİSİ
MS Ofis Uygulamaları (Word, Excel, Power Point)

DERYA ÇINAR
Muhasebe Hizmetleri

Eğitim Bilgileri: Cumhuriyet Üniversitesi,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,İşletme Bölümü
Ünvanı: Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
2008 yılı Şubat ayından itibaren Lexicon da Mali İşler Koordinatörü olarak çalışmaktayım.